Innovatie & Opleiden van

Nieuw talent

Greenport West-Holland is de meest vooruitstrevende glastuinbouwregio ter wereld. Hier vind je de beste bedrijven en opleidingen rondom teelt, techniek, verslogistiek, vershandel en veredeling. Zij werken samen aan een nóg duurzamere toekomst voor de regio gericht op gezondheid, welbevinden en energieneutraal. Dat doen ze binnen Greenport Horti Campus. Deze netwerkcampus heeft verspreid in de regio 3 campussen. Daar vind je de toekomst op het gebied van kennis & innovatie in het glastuinbouw-cluster.

Drie samenwerkende campussen

Greenport Horti Campus heeft drie fysieke locaties. Dit zijn de ‘clubhuizen’ waar ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en onderzoekers samenkomen om te werken aan de Greenport van de toekomst, zodat kennis & innovatie sneller bij de ondernemers komen. Dat doet Greenport Horti Campus als een levend netwerk. Want stilstaan, dat is niks voor ons.

Greenport Horti Campus Oostland

Greenport Horti Campus Oostland met het Horti Science Park brengt wetenschappelijke kennis op gebied van oa.  plantgezondheid en digitalisering naar de praktijk.

Greenport Horti Campus Westland

Greenport Horti Campus Westland (met het World Horti Center) is wereldwijd toonaangevend op het gebied van oa. (teelt)techniek, robotisering en vertical farming.

Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk

Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk met Dutch Fresh Port is de Nederlands vershub; op de gelijknamige campus werken bedrijven en onderwijs samen aan innovatie in verslogistiek.

Hier vindt innovatie en het opleiden van nieuw talent voor de sector plaats

Op de Greenport Horti Campus komen mensen, kennis en innovatie samen.

PARTNERS

CAMPUSSEN

STUDENTEN

ONDERNEMERS

‘Feeding & Greening Mega Cities’

Hoe voeden en vergroenen we de wereldburger van morgen? Aan het antwoord op die vraag werken de samenwerkende partners van Greenport West-Holland. Want voor ‘Feeding & Greening Mega Cities’ is veel kennis & innovatie nodig, onder meer op het gebied van digitalisering, teelt en gezondheid. En die kennis & innovatie moeten sneller hun plek vinden bij ondernemers. Daaraan werkt Greenport Horti Campus op drie fysieke locaties: Greenport Horti Campus Westland met het World Horti Center, Greenport Horti Campus Oostland met het Horti Science Park en Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk met Dutch Fresh Port.