De wegwijzer voor Leven Lang Ontwikkelen

Horti Academy

Ondernemers in het tuinbouwcluster zijn koploper op het gebied van innovatie. Bedrijven spelen in op de mogelijkheden van bijvoorbeeld energieneutraal telen, digitalisering en robotisering. Het is belangrijk dat medewerkers meegaan in de veranderingen. Want waar sta je als ondernemer als je medewerkers het niet meer bij kunnen benen? Neem daarom nu initiatief. En daarbij helpt de Horti Academy.

Over de Horti Academy

De Horti Academy helpt ondernemers met het maken van strategische keuzes voor hun bedrijf (bijvoorbeeld op het gebied van energie of digitalisering) en deze te vertalen naar ontwikkelvraagstukken voor medewerkers.

De Horti Academy is het aanspreekpunt voor Leven Lang Ontwikkelen en zorgt voor korte lijnen tussen de vraag van bedrijven en het gezamenlijke aanbod van ontwikkeltrajecten.

De Horti Academy is een samenwerking tussen Greenport West-Holland, Glastuinbouw Nederland, Horti Heroes, Lentiz cursus & consult, Kasgroeit en InHolland Academy. De Horti Academy zet zich in voor de ontwikkeling van het glastuinbouwcluster.

Waarom Leven Lang Ontwikkelen?

Als ondernemer wilt u dat uw medewerker proactief, oplossingsgericht en initiatiefrijk is. Dat zijn belangrijke competenties om wendbaar en inzetbaar te blijven. En die competenties zijn nodig. Bedrijven in het tuinbouwcluster staan namelijk voor grote uitdagingen: ze moeten inspelen op actuele thema’s als energieneutraal telen, digitalisering en robotisering. Een Leven Lang Ontwikkelen is dé manier om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, en dus te werken aan een toekomstbestendig bedrijf.

Groene
persona’s

In de ‘groene persona’s’ van het Groenpact staan vier karaktertypes beschreven van de werknemers op je bedrijf. Ieder heeft type heeft zijn of haar eigen aanpak in leren en ontwikkelen. Met behulp van de groene persona’s kijken we welke manier van ontwikkelen het best past.
Bij het volledig doorlopen van het stappenplan is deelname gratis (maar niet vrijblijvend).

Werk verandert. Verander mee!

Ondernemers en medewerkers hebben nieuwe vaardigheden nodig om te blijven werken. Zo blijkt uit onderzoek dat in 2027 44% van onze huidige vaardigheden overbodig is. Voor 6 op de 10 medewerkers is dan om- of bijscholing nodig. Medewerkers nemen echter niet altijd zelf de regie. Het is aan de ondernemers om hen mee te nemen en te begeleiden. En dat vraagt om een actieve leercultuur.

Leercultuur?

De Horti Academy helpt de leercultuur op uw bedrijf te versterken. Maar wat is dat eigenlijk, een leercultuur? Daarmee wordt de kennisontwikkeling binnen een bedrijf bedoeld. Het gaat over de vraag in hoeverre medewerkers – in alle lagen van de organisatie, en van starter tot senior – zich kunnen blijven ontwikkelen op het werk.Bij het volledig doorlopen van het stappenplan is deelname gratis (maar niet vrijblijvend).

Flexibiliteit met een
toekomstgericht personeelsbeleid

Bedrijven die in staat zijn snel inspelen op verandering door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren hebben een concurrentievoordeel. Het bevordert de innovatiekracht en dat bepaalt uw toekomst. Deze innovatiekracht is nodig in een sterk veranderde omgeving. Wat komt er precies op uw af? Met welke ontwikkelingen bent u bezig? Wat zijn de gevolgen voor arbeid?

Een voorbeeld is de komst van AI bij de verkoop van uw producten. De samenwerking tussen teelt en verkoop wordt steeds meer ingevuld door AI. Dit maakt sommige verkoopfuncties overbodig.

Met het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen wordt het vroegtijdig herkennen van ziekte en plagen en hygiënisch werken belangrijker.

Stappenplan

Samen met u maken van een bedrijfsanalyse: wat gaat goed en wat kan beter en welke veranderingen komen erop uw pad. Op basis van de analyse onderzoeken we welke kennis, houding en vaardigheden er nodig zijn voor de toekomst. Daarbij worden passende leeroplossingen gezocht.

1. Opstellen analyse
2. Introductie leidinggevenden
3. Workshop leidinggevenden (‘Ontwikkelingsgerichte gesprekken voeren’)
4. Workshop medewerkers (‘Regisseer je loopbaan’)
5. Bijeenkomst met medewerkers om ontwikkeldoelen te bepalen
6. Persoonlijk ontwikkelplan (POP) medewerkers
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende stappen op de website van Kasgroeit.

Meer weten?

Meer weten? Het team van de Horti Academy gaat graag met u in gesprek. Mail naar Anneke Postma.