Selecteer een pagina

De Greenport Horti Campus werkt aan een aanvraag in het kader van het Nationaal Groeifonds. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het versterken van de innovatiekracht van ondernemers in Greenport West-Holland, met name op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Een uitstekend initiatief, vindt Ted Duijvestijn, practor en tomatenteler. “Een ondernemer kan twee dingen doen: verstandige dingen, en slimme dingen.”

Ted, waarom is de Katapult-aanvraag belangrijk?

“We moeten toekomstmakers opleiden: dat is echt de heilige graal voor een goede toekomst voor de glastuinbouw. Die toekomstmakers zijn nodig om de sector de noodzakelijke transitie naar een duurzame, energieneutrale sector te laten maken. Bovendien moeten we de toekomst dichter bij de ondernemer halen. We moeten daarvoor echt een tandje erbij zetten, met name op de onderwerpen energie en digitalisering. Juist op die onderwerpen kan de glastuinbouw toekomstgericht, betekenisvol én impactvol zijn.”

Je zegt: de toekomst dichter bij de ondernemer halen. Hoe bedoel je dat?

“Een ondernemer kan twee dingen doen: verstandige dingen, en slimme dingen. Verstandig is het om te letten op je efficiency, je kosten, je inkomsten enzovoorts. Maar slim is investeren op de middellange en lange termijn. Dat is dus bijvoorbeeld je eigen R&D-agenda ontwikkelen. De kunst is het zoeken naar de juiste balans. Je kunt immers niet alleen slimme dingen doen, je moet ook verstandig zijn.”

Hoe kun je slim ondernemen?

“Begin met een paar uur per week werken aan je toekomstagenda. Daarin beantwoord je vragen als: wat is het bestaansrecht van mijn onderneming, welk verdienmodel past in de toekomst bij mij, met wie wil ik samenwerken? Dan kun je transformeren naar de toekomst. Dus: wat wil je in 2030, en wat moet je jaarlijks doen om daar te komen? Dan breng je het terug in kleine stapjes.”

Dan moet je die stappen ook nog kunnen uitvoeren.

“Inderdaad. Als je kijkt naar ons eigen bedrijf: bij alle innovaties zijn studenten betrokken. Voor de ontwikkeling, voor de uitvoering, voor de businesscase, noem maar op. Toekomstmakers dus. Maar op dat punt is er een groot capaciteitstekort. We weten die talenten niet goed genoeg te vinden. Terwijl ze er wel zijn: kijk maar naar al die jongens en meiden die op het mbo rondlopen.”

Slechts een handjevol daarvan volgt een groene opleiding.

“Maar we hebben ook niet alleen groene talenten nodig, maar ook bijvoorbeeld uit de zorg, sociaal domein, stedelijke ontwikkeling, data-analyse, noem maar op. We hebben ze allemaal nodig. En veel van die onderwerpen hebben ook een link met energie en digitalisering. We moeten dus breed kijken.”

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

“Het begint bij cultuurverandering. Nieuwsgierig zijn, bereid zijn kennis te delen, een open dialoog aangaan. Net als vroeger bij de studieclubs. Maar dan nieuwe stijl, 2.0. Een nieuw ecosysteem, met nieuwe rollen. Dat betekent dat niet alleen telers zullen veranderen, maar ook andere partijen in de glastuinbouw: van brancheorganisaties tot onderwijs. En met de Katapult-aanvraag van Greenport Horti Campus kunnen samen daaraan werken. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan hebben we dus één portemonnee om gezamenlijk aan onze toekomst te werken.”