Selecteer een pagina
Over

Greenport Horti Campus

De Greenport Horti Campus brengt mensen, kennis en innovatie samen en geeft daarmee invulling aan het Innovatiepact van triple helix-organisatie Greenport West-Holland. Greenport Horti Campus is een netwerk-campus met drie regionale, ondernemersgedreven locaties  Greenport Horti Campus Oostland met Horti Science Park, Greenport Horti Campus Westland met World Horti Center en Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk met de Dutch Fresh Port, inclusief daaraan verbonden fieldlabs, private demonstratiecentra en onderwijsinstellingen.

Grote uitdagingen

De samenleving staat voor grote uitdagingen. Die hebben onder meer betrekking op duurzaamheid, energie, voeding en human capital. Bedrijven willen hieraan hun bijdrage leveren. Greenport Horti Campus maakt dat mogelijk, met een focus op human capital. Dat doet Greenport Horti Campus op de volgende manieren:

 • Ondernemers helpen digitalisering in te zetten voor onder meer energie, circulair, biodiversiteit en nieuwe businessmodellen.
 •  Ondernemers bewust maken hoe ze digitalisering kunnen inzetten om hun bedrijfsprocessen effectief en duurzaam te maken.
 • Samen met betrokken partijen het ecosysteem verder ontwikkelen, vooral op het gebied van community building en kennisuitwisseling.
 • De campussen verder uitbouwen tot ontmoetingsplaatsen waar (MKB-)ondernemers, hun medewerkers, kennisdragers, docenten, studenten en het brede publiek praten, leren, innoveren en met passende faciliteiten.

Doelstellingen van Greenport Horti Campus

De Greenport Horti Campus heeft de volgende doelstellingen:

 1. Kennis, innovatie en talent dichtbij en op maat van de regionale ondernemers organiseren om hun innovatiekracht te versterken
 2. De tuinbouwsector positioneren als mede-oplosser van grote maatschappelijke opgaven rondom energietransitie, gezondheid, welbevinden etc.
 3. Greenport Horti Campus als internationaal kennis- en talentencentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities

Het netwerk van Greenport Horti Campus

Samen met partners en het netwerk werkt de Greenport Horti Campus aan bovenstaande uitdagingen. Dat netwerk bestaat uit:

 • Greenport West-Holland (de overkoepelend triple-helix netwerkorganisatie)
 • Ondertekenaars van het Innovatiepact van Greenport West-Holland
 • Ondertekenaars van het deelakkoord Human Capital van Greenport West-Holland
 • De 3 ondernemersgedreven campussen en hun netwerk
 • De campussen van de Universiteit Leiden (inclusief Leiden Bio Science Park), TU Delft
 • (inclusief Robovalley) en Erasmus Universiteit inclusief de Rotterdam School of Management
 • De samenwerkende hogescholen en mbo-instellingen
 • De gemeentelijke overheden, de MRDH, waterschappen, de provincie en het Rijk

Samen resultaten geboekt

Greenport Horti Campus is opgericht in 2012. Sindsdien hebben de partners van Greenport Horti Campus mooie resultaten geboekt, zoals een stevig innovatieprogramma en drie ondernemersgedreven campussen. Maar het werk is nooit gedaan. Daarom werken de partners aan het verder verdiepen en versterken van de samenwerking, vooral als het gaat om digitalisering, Leven Lang Ontwikkelen en energieneutraal.​

Handige links

Lees meer over Greenport West-Holland en over hoe we samenwerken aan innovatie en talent: