Selecteer een pagina
Innovatie & Opleiden van

Nieuw talent

De Greenport Horti Campus brengt mensen, kennis en innovatie samen en geeft daarmee invulling aan het Innovatiepact van triple helix-organisatie Greenport West-Holland. Daarbij richt Greenport Horti Campus op de drie sterke punten van de regio Greenport West-Holland: teelt, techniek en handel/logistiek. Verspreid over de regio zijn er drie ondernemersgedreven campussen met daaraan verbonden fieldlabs, private demonstratiecentra en onderwijsinstellingen.

Werken aan de toekomst

Goed personeel is schaars. Dat probleem wordt alleen maar groter. We moeten dus er samen voor zorgen dat goede medewerkers beschikbaar blijven voor het tuinbouwcluster. Dat doet Greenport Horti Campus door te werken aan ontwikkelingen als Leven Lang Ontwikkelen (LLO), praktijkgericht onderwijs, fieldlabs en campussen. Daarbij brengen we ondernemers, onderwijs en praktijkonderzoek samen, zodat we kunnen werken aan een gezonde toekomst.

Greenport Katapult: Doet u mee?

Greenport Horti Campus heeft een financiële bijdrage uit het Nationaal Groeifonds ontvangen. Met die bijdrage werken we aan een betere aansluiting van het mbo- en hbo-onderwijs op de praktijk. Voor dit project – Greenport Katapult – zoeken we bedrijven in de Greenport die willen meewerken aan de toekomst van kennis &innovatie in de Greenport. Meer weten? Neem contact op met Greenport Horti Campus.

Drie samenwerkende campussen

Greenport Horti Campus heeft drie fysieke locaties. Dit zijn de ‘clubhuizen’ waar ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en onderzoekers samenkomen om te werken aan de Greenport van de toekomst, zodat kennis & innovatie sneller bij de ondernemers komen. Dat doet Greenport Horti Campus als een levend netwerk. Want stilstaan, dat is niks voor ons.

Greenport Horti Campus Oostland

Greenport Horti Campus Oostland met het Horti Science Park brengt wetenschappelijke kennis op gebied van oa.  plantgezondheid en digitalisering naar de praktijk.

Greenport Horti Campus Westland

Greenport Horti Campus Westland (met het World Horti Center) is wereldwijd toonaangevend op het gebied van oa. (teelt)techniek, robotisering en vertical farming.

Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk

Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk met Dutch Fresh Port is de Nederlands vershub; op de gelijknamige campus werken bedrijven en onderwijs samen aan innovatie in verslogistiek.

Hier vindt innovatie en het opleiden van nieuw talent voor de sector plaats

Op de Greenport Horti Campus komen mensen, kennis en innovatie samen.

PARTNERS

CAMPUSSEN

STUDENTEN

ONDERNEMERS

‘Feeding & Greening Mega Cities’

​Hoe voeden en vergroenen we de wereldburger van morgen? Aan het antwoord op die vraag werken de samenwerkende partners van Greenport West-Holland. Want voor ‘Feeding & Greening Mega Cities’ is veel kennis & innovatie nodig, onder meer op het gebied van digitalisering, teelt en gezondheid. En die kennis & innovatie moeten sneller hun plek vinden bij ondernemers. Daaraan werkt Greenport Horti Campus op drie fysieke locaties: Greenport Horti Campus Westland met het World Horti Center, Greenport Horti Campus Oostland met het Horti Science Park en Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk met Dutch Fresh Port.

Teelt, techniek, handel/logistiek

Greenport Horti Campus is gevestigd in Greenport West-Holland, ’s werelds meest vooruitstrevende glastuinbouwregio. Dagelijks voorzien we consumenten in Noordwest- Europa van groenten, fruit, bloemen, bollen en bomen. Daarvoor is er een nauwe samenwerking tussen bedrijven op het gebied van onder meer teelt, teeltechniek en handel/logistiek. Daarvoor werkt de Greenport Horti Campus samen met ondernemersorganisaties in de regio. 

Lees ook: