Greenport Horti Campus

 

mensen, kennis en innovatie

De Greenport Horti Campus brengt mensen, kennis en innovatie samen en geeft daarmee invulling aan de ambitie ‘Koploper in Kennis & Innovatie’ van Greenport West-Holland.

Contact

Wilt u meer weten over de Greenport Horti Campus?

Campussen

Campussen nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie.

IDC's

Doorbraakinnovaties zijn daarom hard nodig, onder meer op het terrein van teelt, energie, smaak en robotica. In een Innovatie Demonstratie Centrum (IDC) starten bedrijven en kennisinstellingen op een fysieke locatie met demonstreren, toepassen en implementeren van innovaties.

w

Kennisloket

Heeft u een kennisvraag? Stel deze hier en dan leggen wij deze voor aan de juiste kennisinstelling of passende Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC). Deze helpen u dan verder.

Cursussen

Voor de internationale innovatiekracht van de Greenport is het essentieel dat ondernemers en hun medewerkers zich permanent scholen. In de Greenport zijn verschillende aanbieders met goede trainingen en cursussen

Campussen in de Greenport

Campussen nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Onder Greenport Horti Campus vallen drie concrete campussen (gerealiseerd of in voorbereiding).

Stagestimulator

De tuinbouw heeft innovatieve vakmensen nodig die nu en in de toekomst willen werken in een sector die voorop loopt in oplossingen als het gaat om voedsel, energie en water. Inspirerende stages moeten het imago van de sector onder jongeren verbeteren en de tuinbouw aantrekkelijk maken als werkgever. De Stagestimulator geeft hieraan een impuls.

Contact