Selecteer een pagina
Over de regio

Greenport
West-Holland

Greenport Horti Campus is gevestigd in Greenport West-Holland,
’s werelds meest vooruitstrevende glastuinbouwregio. Dagelijks voorzien we consumenten in Noordwest- Europa van groenten, fruit, bloemen, bollen en bomen. Daarvoor is er een nauwe saemenwerking tussen bedrijven op het gebied van onder meer veredeling, vermeerdering, teelt, handel, verslogistiek, retail, kassenbouw en techniek.

Bijdrage aan Nederlandse economie

Het Nederlandse glastuinbouwcluster draagt jaarlijks circa 2,7% bij aan het nationaal bruto binnenlands product. Daarmee is het cluster zelfs twee keer zo groot als luchthaven Schiphol. In totaal gaat het om 75.000 banen in 10.000 bedrijven. De meeste activiteiten op het gebied van glastuinbouw vinden plaats in de provincie Zuid-Holland, namelijk ongeveer 60 tot 80%. Greenport West-Holland is in Zuid-Holland de meest prominente regio op het gebied van glastuinbouw.

Feeding and Greening
the Mega-cities

Hoe kunnen we de wereldburger van morgen voorzien van gezonde en mooie producten? Die vraag staat centraal in de strategie van Greenport West-Holland: Feeding and Greening the Mega-cities. Die strategie telt een aantal pijlers: ontwikkelen van concepten voor het voorzien van Noordwest-Europa van producten op het gebied van gezondheid en geluk, en die concepten vermarkten naar verre landen. Hiervoor is continu nieuwe kennis & innovatie nodig, en dat is de derde pijler onder de strategie. Hierin speelt Greenport Horti Campus een centrale rol.

Samenwerken in de triple helix

Greenport West-Holland onderscheidt zich op veel manieren. Eén daarvan is de nauwe samenwerking tussen overheden, ondernemers en kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek). Ofwel de ‘triple helix’. In de netwerkorganisatie Greenport West-Holland werken deze partijen samen aan de toekomst van het glastuinbouwcluster. Dat doen ze op een groot aantal onderwerpen, zoals Energie, Circulair, Logistiek, Human Capital en Kennis & Innovatie. De Greenport Horti Campus geeft invulling aan het Innovatiepact van Greenport West-Holland.

Uitstekend vestigingsklimaat

In Greenport West-Holland zijn ’s werelds meest toonaangevende bedrijven te vinden op het gebied van veredeling, vermeerdering, teelt, handel, verslogistiek, retail, kassenbouw en techniek. Bovendien zijn in de regio veel mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen te vinden. Onderwijs en bedrijven vinden elkaar in de vele campussen in de regio, waaronder de drie campussen van Greenport Horti Campus. Dat én meer zorgt ervoor dat Greenport West-Holland het ideale vestigingsklimaat heeft voor (internationale) bedrijven in het glastuinbouwcluster.

Internationale samenwerking

Greenport West Holland is zeer actief binnen de Europese Unie. Zo is de regio nauw betrokken bij verschillende Europese projecten gericht op Biobased Economy, Urban Farming, digitalisering van de tuinbouwsector en de ontwikkeling van peer-to-peer kennisoverdracht tussen de verschillende Europese regio’s, hun clusters en hun boeren en telers. Ook zijn de Greenport en Provincie Zuid-Holland actief in de European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF).