Selecteer een pagina

Samen nieuw talent en innovaties ontwikkelen

Greenport Horti Campus krijgt van het Nationaal Groeifonds een forse bijdrage voor het dichter bij elkaar te brengen van onderwijs en praktijk. Dit is het Katapult-programma. Samen maken we werk van een Leven Lang Ontwikkelen en nieuwe oplossingen rond digitalisering en energieneutraal 2030. Dat is ook voor jóuw bedrijf van levensbelang.

Katapult brengt onderwijs en praktijk bij elkaar

De sector staat voor grote uitdagingen. Die uitdagingen vragen voortdurend nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is een absolute voorwaarde om te zorgen dat we ook in de toekomst over voldoende, goed geschoolde vakmensen kunnen beschikken.

 

Dat vraagt het nodige van bedrijven: open staan voor leren en experimenteren in de praktijk, studenten betrekken bij innovatievragen en vooral ook huidige medewerkers helpen hun talenten te benutten en ontwikkelen. Het doel van het Katapult-programma is samen daaraan de komende jaren structureel invulling geven. Het Katapult-programma loopt tot en met 2027.

2 speerpunten, 3 locaties

Greenport Horti Campus (GHC) is een onderdeel van Greenport West-Holland. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken in de Greenport Horti Campus samen aan een duurzaam en vitaal tuinbouwcluster. Met het Katapult-programma focussen we ons op het ontwikkelen van talent en innovaties rond twee thema’s:

 • Digitalisering
 • Energieneutraal 2030

Dat doen we op drie fysieke locaties, elk met een eigen specialisme. In deze ‘clubhuizen’ werken ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en onderzoekers samen aan de oplossingen van morgen:

 • Dutch Fresh Port in Ridderkerk – verslogistiek
 • Horti Science Park in Bleiswijk – digitalisering, ai, robotisering
 • World Horti Center in Naaldwijk – (kas)techniek en teelt

Wat we van je vragen

Meedoen aan het Katapult-programma vraagt commitment en tijd. Daarbij kun je denken aan:

 • Inbrengen en begeleiden van innovatie-issues voor het onderwijs:
  voor welke concrete uitdaging zoek jij een oplossing?
 • Je bedrijf openstellen voor werkbezoeken, hackathons, gastlessen etc.
 • Meewerken aan de toekomst van het onderwijs:
  meedenken over leerroutes, testen van nieuwe cursussen, etc.
 • Deelname aan klankbordsessies, adviescommissies, geven van workshops, etc.
 • Meewerken aan trainingen voor hybride docenten
 • Werken aan een LLO-cultuur op je bedrijf: opstellen van bedrijfsontwikkelplan en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleiden van leidinggevenden

Wat het je oplevert

Als deelnemer aan het Katapult-programma draag je bij aan het versterken van het tuinbouwcluster in onze regio. Bovendien investeer je direct in de toekomstbestendigheid van je bedrijf:

 • Studenten die meewerken aan innovatie-issues binnen jouw bedrijf
 • Vergroten instroom vanuit voortgezet onderwijs
 • Beter en op maat gemaakt aanbod aan masterclasses, cursussen, trainingen, leerroutes, etc.
 • Beter getrainde docenten bij MBO en HBO
 • Initiële opleidingen beter afgestemd op de praktijk van vandaag en morgen
 • Nieuwe carrièrekansen voor medewerkers als hybridedocent, werkplekbegeleider etc.
 • Medewerkers die kunnen meebewegen met de veranderende werkpraktijk

Doe je mee aan het Katapult-programma??

Wil je meer weten over de opzet en activiteiten van het Katapult-programma en de criteria voor cofinanciering (in de vorm van tijd)? mail ons: info@greenporthorticampus.nl

Contactpersonen:
Annie van de Riet (AVAG), Johan in ’t Veld (Dutch Fresh Port), Jacco Vooijs (Glastuinbouw Nederland), Cinthia van Laarhoven (GroentenFruit Huis), Jacqueline Kroon (Glastuinbouw Nederland)

Programmateam:
Woody Maijers (Greenport West-Holland), Petra de Leeuw (Inholland), Nico van Hemert (Greenport Horti Campus)

Kernteam:
Gert Kant, Rick van Dam, Ted Duijvestijn, Erik Persoon, Fabian van der Horst

Het Katapult-team van Greenport Horti Campus