Selecteer een pagina

Cursussen

Greenport Horti Campus

Cursussen

Voor de internationale innovatiekracht van de Greenport is het essentieel dat ondernemers en hun medewerkers zich permanent scholen. In de Greenport zijn verschillende aanbieders met goede trainingen en cursussen. In een aantal gevallen is dit aanbod tot stand gekomen in overleg met het AgroOpleidingshuis en Kas Groeit. Deze afstemming is een garantie voor de kwaliteit van de betrokken opleiding, cursus of training.

Lentiz | cursus & consult verzorgt trainingen en cursussen voor particulieren en bedrijven die actief zijn in de groene- en agrarische sector waartoe onder meer de glastuinbouw, dierhouderij, loonbedrijven in de groene sector, maar ook de voedingsindustrie.

Daarnaast ontwikkelt Lentiz | cursus & consult t zich in toenemende mate als een regionale en internationale aanbieder van trainingen op het gebied van managementvaardigheden, klantgerichtheid, commercie, inkoop en sociale/communicatieve vaardigheden.

Op het gebied van floral design en Interior Design neemt Lentiz cursus & consult in de regio al jarenlang een prominente positie in.

Lentiz | Cursus en Consult

Delphy is een internationaal toonaangevende tuinbouw kennisonderneming die op een duurzame en winstgevende wijze een blijvende bijdrage wil leveren aan het verbeteren en optimaliseren van het teeltproces in bedekte teelten.

Delphy – Delphy begrijpt de kennisbehoeften van de klant en stemt daar haar cursussen en trainingen op af. Training modules voor het hoger en middenkader zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke en toegepaste tuinbouwtechnische kennis, opgedaan in het Delphy Improvement Centre.

Tevens worden andere tuinbouw informatiebronnen geraadpleegd en die kennis wordt weer gecombineerd met ervaringen die wereldwijd zijn opgedaan door Delphy Consultancy en Delphy Projects. De opgedane kennis van Delphy Education is praktisch en kan direct toegepast worden in elke tuinbouwomgeving.

Delphy

Hoe organiseert u uw bedrijfsprocessen en hoe houdt u daarbij een vinger aan de pols? Welke strategische keuzes maakt u en waarop baseert u die? Uw persoonlijke adviseur bij Flynth biedt u ondersteuning op accountancygebied én is uw sparringpartner als het gaat om uw bedrijfsvoering.
Bij Flynth heeft u als tuinder beschikking over de expertise op het gebied van:

  • belastingadvies
  • juridisch advies
  • personeelsadvies
  • advies over subsidies en financieringen

Ook kunt u bij Flynth terecht voor uw UMR-rapportages, schuldsanering, begeleiding bij staking, energiecontracten, uw zakelijke én particuliere financiële planning en een eventuele second opinion over uw strategische bedrijfsplannen.

Flynth

Bedrijfsvraagstukken waarbij scholing en ontwikkeling van het personeel de oplossing is!

Medewerkers en ondernemers willen hun competenties en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit is niet alleen in het belang voor henzelf, maar ook voor de sector. Een leven lang leren is dan ook een belangrijke basis voor de continuïteit van een bedrijf. Wil je als ondernemer en bedrijf wendbaar blijven in een steeds sneller veranderende omgeving, dan moet je ontwikkeling blijven stimuleren. De opleidingsmanagers van Kas groeit kunnen hierbij helpen: Door het ontwikkelen van een bedrijfsontwikkelplan en daarna het begeleiden van het gehele traject wordt, worden de verbeteringen gerealiseerd.

Via Kas groeit kan iedereen in de tuinbouw zijn of haar competenties en vakmanschap verder verbeteren en uitbreiden. Dat kan in de vorm van een cursus of opleiding, maar ook door te leren in de dagelijkse praktijk. Kas groeit is verbonden met diverse andere initiatieven en activiteiten in het kader van de Human Capital Agenda’s voor Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Kas groeit

In het kader van het energie innovatieprogramma Kas als Energiebron worden door Glastuinbouw Nederland cursussen georganiseerd over Het Nieuwe Telen (HNT). Het gaat hierbij om cursussen voor telers die zonder investeringen hun klasklimaat willen verbeteren en energie willen besparen.

Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. In HNT wordt van kennis van de natuurkunde gecombineerd met die van planten en plantfysiologie met als doel optimaal te telen met de inzet van zo min mogelijk fossiele energie.

Binnen HNT worden 3 onderwerpen beschouwd voor de besparing op energie:

  • Warmte
  • CO2
  • Elektra voor groeilicht

Het Nieuwe Telen

Contact