Selecteer een pagina

Over

Greenport Horti Campus

Over

De Greenport Horti Campus brengt mensen, kennis en innovatie samen en geeft daarmee invulling aan de ambitie ‘Koploper in Kennis & Innovatie’ van Greenport West-Holland.

Voor een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster zijn innovatieve ondernemers én goed gekwalificeerd personeel nodig. Greenport Horti Campus draagt daaraan bij door zich in te zetten voor opleidingen en onderwijs.

Dit doet Greenport Horti Campus door bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheden te betrekken bij het ontwikkelen en realiseren van inspirerende opleidingen en cursussen met directe toegang tot kennis.

Opdrachtgeversgroep

Om te komen tot voldoende innovatieve ondernemers en voldoende gekwalificeerd personeel heeft een aantal partijen in 2012 het initiatief voorde Greenport Horti Campus. De huidige Opdrachtgeversgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.

Contact