Selecteer een pagina

De Greenport Horti Campus heeft bij de organisatie Katapult een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds ingediend. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt de Greenport Horti Campus een bijdrage voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. In de zomer wordt bekend of de aanvraag wordt toegekend. De aanvraag werd gedaan namens vele tientallen organisaties en bedrijven uit de Greenport West-Holland.

De Greenport Horti Campus (GHC), onderdeel van de Greenport West-Holland heeft als doelstellingen: kennis en talent dicht bij de ondernemers organiseren door middel van een kennis- en Innovatienetwerk. Daarnaast bestaan de doelstellingen uit het zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau; uitdragen van het ‘intelligente’ imago van de Greenport; de regio promoten als hét internationale kenniscentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities; netwerk- en campusvorming. Meer informatie over de Greenport Horti Campus vindt u op www.greenport-horticampus.nl.

Beschikbaarheid van juist gekwalificeerde medewerkers

De Greenport Horti Campus heeft afgelopen week een aanvraag gedaan bij Katapult. Deze organisatie monitort driehonderd publiek-private-samenwerkingen tussen mbo, hbo en bedrijven en heeft een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds voor de doorontwikkeling van dit type samenwerkingsverbanden. Daarvoor heeft Katapult in totaal 210 miljoen euro toegezegd gekregen. In de zomer wordt besloten welke vijftien van de negentien ingediende projecten een bijdrage krijgen.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt de Greenport Horti Campus een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds voor de komende vier jaar van 9 miljoen euro, met uitzicht op nog 3 miljoen voor het vijfde en zesde jaar. Die bijdrage zal worden gebruikt voor een nóg betere samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Zo kunnen Greenport Horti Campus (GHC) en partners op de drie fysieke GHC-campuslocaties ervoor zorgen dat medewerkers sneller digitaal vaardiger worden en beter kunnen omgaan met de vraagstukken rondom energieneutraal. Door deze aanpak van Leven Lang Ontwikkelen blijven bedrijven in het glastuinbouwcluster concurrerend en zal de beschikbaarheid van juist gekwalificeerde medewerkers mogelijk worden gemaakt.

Ondertekenaars aanvraag

De aanvraag door de Greenport Horti Campus is mede ondertekend en ondersteund door tientallen organisaties en bedrijven en overheden uit de Greenport West-Holland, namelijk: Lentiz, Inholland, verschillende tuinbouwondernemers, brancheorganisaties AVAG, Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, VNO NCW-West/Oostland/Westland-Midden-Delfland, AgroEnergy, Dutch Fresh Port, HortiHeroes, Rabobank, Security Delta (HSD), World Horti Center, Delphy, Vertify, WageningenUR Glastuinbouw, Metropool Regio Rotterdam Den Haag, gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Westland, en Provincie Zuid-Holland. In de uitvoering zijn meer partijen betrokken.