Selecteer een pagina

De grootste brancheorganisaties uit het glastuinbouwcluster – Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en AVAG – ondersteunen de aanpak van de Greenport Horti Campus voor Leven Lang Ontwikkelen in het glastuinbouwcluster. Ook Royal FloraHolland ondersteunt deze aanpak vanuit het sierteeltcluster. Ze slaan samen met de Greenport Horti Campus daarom de handen ineen voor een actieve leercultuur en sterkere innovatiekracht in de regio.

De Greenport Horti Campus (GHC) van Greenport West-Holland heeft als doelstellingen: kennis en talent dicht bij de ondernemers organiseren door middel van een kennis- en Innovatienetwerk. Daarnaast bestaan de doelstellingen uit het zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau; uitdragen van het ‘intelligente’ imago van de Greenport; de regio promoten als hét internationale kenniscentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities; netwerk- en campusvorming.

AVAG, Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis ondersteunen de aanpak van de Greenport Horti Campus, en dus ook de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. De voorzitters van de brancheorganisaties kwamen daarom deze week bijeen om de handen ineen te slaan: Adri Bom (voorzitter Glastuinbouw Nederland), Annie van de Riet (voorzitter AVAG) en Janine Luten (algemeen directeur GroentenFruit Huis). Zij kwamen samen met Jolanda Heistek (directeur Greenport West-Holland/Greenport Horti Campus). Ook Royal FloraHolland ondersteunt deze aanpak vanuit het sierteeltcluster.

Heistek: “Onze regio is wereldwijd toonaangevend op het gebied van teelt, techniek en handel & logistiek. Die positie willen we verder versterken: dat doen we samen met de ondernemers in de regio. We zijn dus blij dat de drie ondernemersorganisaties onze aanpak ondersteunen. Door hun steun aan de Greenport Horti Campus kunnen we de Leven lang Ontwikkelen aanpak voor ondernemers versnellen.”

Aanvraag Groeifonds

De Greenport Horti Campus doet binnenkort een aanvraag bij Katapult. Deze organisatie monitort driehonderd publiek-private-samenwerkingen tussen mbo, hbo en bedrijven en heeft een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds voor de doorontwikkeling van dit type samenwerkingsverbanden. Daarvoor heeft Katapult in totaal 210 miljoen euro toegezegd gekregen. In de zomer wordt besloten welke vijftien van de negentien ingediende projecten een bijdrage krijgen.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt de Greenport Horti Campus een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds voor de komende vier jaar van 9 miljoen euro, met uitzicht op nog 3 miljoen voor het vijfde en zesde jaar. Die bijdrage zal worden gebruikt voor een nóg betere samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Zo kunnen Greenport Horti Campus en partners ervoor zorgen dat medewerkers sneller digitaal vaardiger worden en beter kunnen omgaan met de vraagstukken rondom energieneutraal. Door deze aanpak van Leven Lang Ontwikkelen blijven bedrijven in het glastuinbouwcluster concurrerend.

Op de foto van links naar rechts: Adri Bom (voorzittter Glastuinbouw Nederland), Janine Luten (algemeen directeur GroenteFruit Huis), Annie van de Riet (voorzitter AVAG) en Jolanda Heistek (directeur Greenport West-Holland/ Greenport Horti Campus).