Selecteer een pagina

De Greenport Horti Campus werkt aan een aanvraag in het kader van het Nationaal Groeifonds. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het versterken van de innovatiekracht van ondernemers in Greenport West-Holland, met name op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Dit gebeurt op de strategische onderwerpen energieneutraal 2030 en digitalisering van de tuinbouw.

De Greenport Horti Campus (GHC) van Greenport West-Holland heeft als doelstellingen: kennis en talent dicht bij de ondernemers organiseren door middel van een kennis- en Innovatienetwerk, zorgen voor voldoende en voldoende opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau, uitdragen van het ‘intelligente’ imago van de Greenport, de regio promoten als hét internationale kenniscentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities en netwerk- en campusvorming.

Investeren in samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Sinds de start in 2012 zijn binnen de Greenport Horti Campus drie regionale campussen gestart: de Greenport Horti Campus Westland met het World Horti Center, Greenport Horti Campus Oostland met het Horti Science Park en de Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk met de Dutch Fresh Port. Daarnaast werd een ondernemersgedreven innovatieprogramma ontwikkeld, uitgaande van lokale agenda’s Zo wordt binnen GHC wordt samengewerkt aan de digitalisering van de tuinbouw.

Afgelopen jaar besloot GHC een aanvraag te doen bij Katapult. Deze organisatie monitort 300 publiek-private-samenwerkingen tussen mbo, hbo en bedrijven en heeft een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds voor de doorontwikkeling van dit type samenwerkingsverbanden. Dit fonds investeert miljoenen euro’s voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio, zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Daarvoor heeft Katapult in totaal 210 miljoen euro toegezegd gekregen. Momenteel zijn er negentien projecten in de strijd voor toelating. In april 2023 moeten de aanvragen worden ingediend; in de zomer wordt besloten welke vijftien projecten een bijdrage krijgen.

Verbeteren van actieve leercultuur

De Greenport Horti Campus is een van de negentien indieners van een project bij Katapult. GHC vraagt een bijdrage voor het versterken van de innovatiekracht van bedrijven in de Greenport, en dan met name op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (ofwel: ervoor zorgen dat medewerkers gekwalificeerd worden en blijven). In overleg met Katapult en de Provincie Zuid-Holland is gekozen voor de strategische thema’s energieneutraal 2030 en digitalisering van de tuinbouw. Door een nóg betere samenwerking tussen bedrijven en onderwijs kunnen GHC en partners ervoor zorgen dat medewerkers sneller digitaal vaardiger worden en beter kunnen omgaan met de vraagstukken rondom energieneutraal. Hierdoor blijven bedrijven in het glastuinbouwcluster concurrerend. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt GHC dus een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds voor de komende 4 jaar van 9 miljoen met uitzicht op nog 3 miljoen voor het 5e en 6e jaar.