Selecteer een pagina

De Greenport Horti Campus werkt aan een aanvraag in het kader van het Nationaal Groeifonds. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het versterken van de innovatiekracht van ondernemers in Greenport West-Holland, met name op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Erik Persoon is innovatieambassadeur bij Greenport West-Holland en bestuurslid van Greenport Horti Campus. “We moeten medewerkers helpen met nieuwe uitdagingen, zoals het omgaan met digitalisering en nieuwe ideeën over energie.”

De Greenport Horti Campus (GHC) heeft als doelstellingen: kennis en talent dicht bij de ondernemers organiseren door middel van een kennis- en Innovatienetwerk, zorgen voor voldoende en voldoende opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau, uitdragen van het ‘intelligente’ imago van de Greenport, de regio promoten als hét internationale kenniscentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities en netwerk- en campusvorming.

Afgelopen jaar besloot GHC een aanvraag te doen bij Katapult. Deze organisatie monitort 300 publiek-private-samenwerkingen tussen mbo, hbo en bedrijven en heeft een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds voor de doorontwikkeling van dit type samenwerkingsverbanden. Daarvoor heeft Katapult in totaal 210 miljoen euro toegezegd gekregen.

GHC is een van de negentien indieners van een project bij Katapult. De aanvraag betreft een bijdrage voor het versterken van de innovatiekracht van bedrijven in de Greenport, en dan met name op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. In april 2023 moeten de aanvragen worden ingediend; in de zomer wordt besloten welke vijftien projecten een bijdrage krijgen.

Erik, wat is het belang van de Greenport Horti Campus?

“Ondernemen wordt steeds complexer. Er komen steeds meer uitdagingen onze kant op: afschaffing van SDE-regeling, de Kaderrichtlijn Water, verdergaande digitalisering, om maar enkele voorbeelden te noemen. Daar kun je maar beter op voorbereid zijn. Daarbij helpt de Greenport Horti Campus. Het is de verbinding tussen praktijk, innovatie en onderwijs.”

Welke rol kan het onderwijs spelen in die innovatie?

“Telers willen innoveren, maar ze willen ook stabiliteit. Je wilt immers niet te veel experimenteren met je teelt. Bovendien zijn er zoveel variabelen die een effect hebben op het gewas: klimaat, mest, gewasbescherming, water, energie. Alles grijpt op elkaar in, voor het gewas horen al die zaken samen. Terwijl ondernemers vaak op één aspect gefocust zijn. Zo vonden we vroeger dat we de plant moesten vertroetelen: te weinig energie geven kon niet, want ‘dat kan de plant niet aan’. Maar nu is iedereen bezig met energiezuinig telen. Je moet dus op zoek naar experimenteerruimte buiten je bedrijf. Dat kan door samenwerking met het onderwijs. Laat jongeren zaken uitproberen. En bied ze tegelijk een leeromgeving in je bedrijf. Zo haal je de toekomst binnen.”

De Katapult-aanvraag gaat vooral over Leven Lang Ontwikkelen. Waarom?

“Er zou veel meer aandacht binnen de glastuinbouw moeten zijn voor het opleiden van huidige medewerkers. We moeten ze helpen met nieuwe uitdagingen, zoals het omgaan met digitalisering en nieuwe ideeën over energie. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je medewerkers stimuleren om te blijven leren? Daaraan willen we werken met Greenport Horti Campus.”

Hoe werkt dat op je eigen bedrijf?

“We hebben besloten in te zetten op data-gedreven teelt. Als je zo’n beslissing neemt, dan vertaal je dat door naar onder meer de investeringen binnen je bedrijf. En dus ook naar de medewerkers. Zo krijgen onze medewerkers tegenwoordig werkinstructies via een beeldscherm, en zien ze ook direct hoe het werk ervoor staat, en hoe laat ze klaar zijn en of alles goed loopt. Ook is te zien wat de komende dag van ze wordt verwacht. Dat is voor die medewerkers een heel andere manier van werken dan wachten tot de bedrijfsleider je vertelt wat je moet doen. Daarmee moeten de medewerkers dus leren omgaan.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“We hebben sinds afgelopen jaar een HR-professional in dienst. Die regelt niet alleen de arbeidsovereenkomsten, maar gaat ook het gesprek aan met medewerkers en de teamleiders ‘Wat wil je leren?’, vraagt ze. Aan dat soort vragen kom je als ondernemer normaal niet toe.”